Reklamációs ügyintézés

 
 
 

Reklamációs ügyintézés a Partyspirit webáruházban

Panaszeljárási rend, amely a reklamáció feltételeit szabályozza az üzemeltető/eladó és megrendelő/vásárló között (továbbiakban „PR“)

 

Bevezető rendelkezések


1. A  Partyspirit webáruház üzemeltetője (eladó) a Tripton, s.r.o. (Dušan Repčák, Podlesná 21, 900 91 Limbach, Szlovák Köztársaság)

2. Megrendelő (vásárló) a webáruházban minden természetes vagy jogi személy, aki elküldi az elektronikus űrlapot áru (termék/ek vagy szolgáltatás/ok) megrendelésével.

3. Ez a Panaszeljárási rend szabályozza a jogviszonyokat az üzemeltető és megrendelő között a reklamációs ügyintézés folyamán az áru helyességét, minőségét illetően és az üzemeltető által nyújtott szolgáltatások tekintetében.

4. Reklamációként értendő ezen panaszeljárási rend céljából a megrendelő által érvényesített jog az üzemeltető felelősségével szemben hibás áru vagy nyújtott szolgáltatást illetően, amellyel helyesbítő tevékenység kerül igényelésre, vagy csere a hibás teljesítés fejében, illetőleg a szerződés tárgyának nem teljesítése okából.

 

Felelősség az áru hibáiért és garancia

1.      Az eladó felelős a hibákért, melyek az eladott árun előfordulnak a vevő általi átvételkor.

2.      Használt áru esetén nem felelős a használatból adódó vagy kopás általi hibákért. Csökkentett árú termékeknél nem felelős azért a hibáért, melynek okából megegyezett az alacsonyabb ár és ezzel egyidejűleg a vevő előre tájékoztatva volt a hibáról.

3.      Ha nem olyan termékről van szó, amely a vásárló egyéni követelményei alapján készült, méretre készült vagy egy bizonyos fogyasztó számára készült áruról, olyan áruról, amely a szerződés megkötését követő idő és az eladó vevőtől való visszavétele közötti időben össze volt szerelve, szétszedve vagy használva olyan módon, hogy az eladó által visszaállítani eredeti állapotba nem lehetséges vagy használt áruról, akkor az eladó felelős a hibákért, helyek az árun előfordulnak az átvételt követően a jótállási időszakban.

4.      A garancia időtartama 24 hónap. A garanciaidő futamideje az áru átvételével kezdődik. Abban az esetben, ha a reklamált terméket a vevőnek postai küldemény útján vagy futárszolgálattal kézbesítették, a garanciaidő a postai küldemény vagy a termék futártól való kézhezvételtől kezdődik.

5.      A vevő tudomásul veszi, hogy köteles az árut átvizsgálni haladéktalanul a kézhezvételt követően. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződésnek nem felel meg, köteles ezen valóságról az eladót haladéktalanul értesíteni.

6.      A hibákért való felelősség érvényesítésére elegendő az eladó által kiállított vásárlási igazolás, vagyis a számla, melyet a vevő kézhez kap az áru átvételekor.


A panaszeljárás folyamata
1. Ezen PR értelmében a jogosult személy érvényesítheti a reklamációt személyesen, írásban vagy elektronikus postán keresztül.

2. A reklamációnak egyértelműen tartalmaznia kell:
• ki a panaszos (név, vezetéknév, állandó lakcím),
• a reklamáció tárgyát, illetőleg a megrendelő követelését,
• ki a panasz címzettje,
• a panasz benyújtásának dátumát,
• a megrendelő, vagy a Felhatalmazott személy általi aláírást a felhatalmazással együtt.

 

A reklamációnál tartsa be a következő eljárást:

 

1. Töltse ki a reklamációs ügyintézés menetének végén található reklamációs űrlapot.

2. Küldje vissza az árut ajánlva (nem utánvétellel) a kitöltött űrlappal együtt címünkre:

 

Tripton, s.r.o. - Partyspirit sklad
Rybničná 40/F
831 06 Bratislava
Szlovák Köztársaság

 

A reklamáció felvételéről e-mail-ben információt kap. Ezt követően elküldjük Önnek az új árut, illetve visszaküldjük a kifizetett pénzösszeget. Ha a csereáru raktáron van, akkor az árut küldjük azonnal - természetesen postai költséget ismételten nem fizet. A pénzösszeg banki átutalását is igyekszünk mihamarabb intézni, legkésőbb azonban 30 napon belül megtörténik.

3. Ha a panasz e-mailben, faxon vagy írásban kerül benyújtásra Felhatalmazott személy által a megrendelő nevében, a reklamációhoz csatolni szükséges a megrendelő panaszeljárásban való képviseléséről szóló felhatalmazást.

4. Abban az esetben, ha a reklamáció nem tartalmazza a fenti 2. bekezdésben feltüntetett tényeket jogosulatlannak minősül.

5. A panasz rendezésének határideje legfeljebb 30 nap a reklamáció benyújtásának napját követően. Az üzemeltető a panaszrendezésről írásbeli dokumentumot ad ki az ügyfélnek.

6. A reklamáció érvényesítésén értendő a reklamáció benyújtásának napja a megrendelő által. A benyújtás napjának számít:
• postai küldemény esetében – az üzemeltető telephelyére való kézbesítés napja
• személyes benyújtás esetén – dátum a reklamáció másolatán, amellyel az üzemeltető megerősíti a kézbesítést
• kézbesítés elektronikus postán keresztül – az elektronikus levél beérkezésének napja az üzemeltető elektronikus postai címére.

7. Egyéb jogviszonyok az üzemeltető és megrendelő között kifejezetten nem módosítottak ezen Panaszeljárási rend alapján az üzemeltető és megrendelő közötti egyes szerződések megkötésére vonatkozó a Szlovák Köztársaság területén hatályos általános kötelező jogszabályok alapján érvényesülnek a következő sorrendben.

8. Az üzemeltető jogosult ezen Panaszeljárási rend bármikori változtatására vagy kiegészítésére a jogszabályok vagy a vállalkozói környezet változása esetében. Az üzemeltető honlapján való közzététellel meghatározza a Panaszeljárási rend aktuális formáját.

 

Ez a PR hatályba lép 2011 január 1.-től és teljes mértékben helyettesíti az előző Panaszeljárási rendet. Az üzemeltetőnek jogában áll a PR megváltoztatása és ez előzetes figyelmeztetés nélkül.

 

Frissítés: 2018.01.01.

 

Töltse le a reklamációs űrlapot. (doc) A kitöltött űrlapot küldje el az  info@partyspirit.hu címre.