Jótállás és az áru visszaküldése

 
 
 

Visszaküldhetem vagy kicserélhetem a megvásárolt árut?

Jótállás és az áru visszaküldése – Szlovákia
 

Törvényes jótállás

Milyen időszakra terjed ki az új és használt áru törvényes jótállása?

A jótállási időszak 2 év, használt áru esetén rövidíthető 1 évre.

Ki felelős hibás termék esetén a helyzet orvoslásáért?

Az eladó, mégpedig internetes platformon keresztül történő vásárlás esetén is. Azonban a platform megállapodás alapján közvetítőként járhat el, ezért olvassa el a szerződési feltételeket.

A fogyasztónak milyen időn belül kell értesítenie az eladót a termék hibájáról?

A fogyasztónak a hiba észlelésétől ésszerű időn belül kell eljárnia, de nincs semmilyen konkrét határidő a törvényes 2 éves jótállási határidőn kívül.

Ki felelős a termék hibájának megerősítésért/visszautasításáért és mennyi ideig tart ez a kötelezettség?

Az eladónak kell bizonyítania, hogy a termék a kézbesítést követő első évben nem volt hibás („a bizonyítási teher átszállása“) úgy, hogy szakmai elbírálást fizet meg és a fogyasztónak átnyújtja ennek másolatát. E határidő elteltével a fogyasztónak kell bizonyítania a termék hibáját.

Van-e független vizsgáló szerv, aki megerősítést nyújthat?

A fogyasztó saját költségén független szakértői véleményt kérhet azzal a céllal, hogy a termékhiba fennállását bizonyítsa.

Milyen ingyenes orvoslatokra jogosult a fogyasztó? Van-e olyan határidő, melyen belül a problémát meg kell oldani?

Van egy úgyn. „orvoslati hierarchia“: 

  • először is, javítás vagy csere a fogyasztó kérése alapján ésszerű időn belül és díjmentesen,
  • másodszor, a vételár visszatérítése vagy csökkentése, ha nem lehetséges a javítás vagy csere, de csak bizonyos feltételek mellett.

A jótállás érvényesítésének határideje 30 nap.

A javított/kicserélt termékre vonatkozik új jótállás?

Igen. Ha az áru cserélve volt, új, 2 éves törvényes jótállás kezdődik.

A fogyasztó léphet az importőr vagy az ellátási lánc bármely közvetítőjével szemben beleértve a gyártótó is?

Nincs semmilyen elérhető információ.

Ha nem lehetséges elfogadható megoldást találni, milyen az ügy bíróság elé terjesztésének határideje?

Az elévülési idő a termékhiba eladónak való bejelentésétől számított 3 év, ha a törvényes elévülési idő nem volt megszakítva.

Vannak-e a belföldi jogszabályok keretén belül más törvényes jótállások a jogszabályokkal összhangban levő törvényes garancián kívül?

Igen. Van 3 éves jogi garancia, amely a z ingatlan vagyon hibáira vonatkozik.
 

Kereskedelmi garancia

Ki felelős a jótállás érvényesítéséért?

Az, aki a jótállást nyújtja, vagyis az eladó, gyártó vagy kezes harmadik féltől. Mindig a mellékelt dokumentációból induljon ki.

Általában milyen hosszú a kereskedelmi garancia?

Lehet 1 – 5 év, de a legtöbb esetben 2 év, mint a törvényes jótállás esetében. Drágább áru esetében többnyire hosszabb jótállás érvényes, amely gyakran a termék bizonyos részeire vonatkozik.

Díjmentes?

Nem feltétlenül. A kereskedő feltételeket szabhat, így lehet ingyenes vagy díj ellenében.

Meg kell erősíteni írásban?

Az eladónak a kereskedelmi garanciát írásos dokumentum formájában vagy álladó és hozzáférhető formátumban kell nyújtania.

Milyen információkra van szükség?

Nincsenek különleges követelmények.

Az europa.eu oldalon megtalálhatók a Szlovákiában nyújtott jótállásokra vonatkozó jelen információk angol nyelven europa.eu.