Obchodné podmienky

 
 
 

A Partyspirit webáruház általános szerzödési feltételei

A PARTYSPIRIT  WEBÁRUHÁZ  ÁLTALÁNOS  SZERZŐDÉSI  FELTÉTELEI

 

1. Általános rendelkezések

1.1. Ezen általános szerződési feltételek szabályozzák a szerződő felek által kötött adásvételi szerződésből adódó jogokat és kötelességeket az eladó, aki a Tripton, s.r.o., Podlesná 21, 900 91 Limbach, Szlovák Köztársaság, Statisztikai számjel: 35707747, bejegyzésre került a Bratislava I járási bíróság cégjegyzékébe, Betétszám: 118511/B, telephely Partyspirit sklad, POND centrum, Rybničná 40/F, 831 06 Bratislava, Szlovák Köztársaság (a továbbiakban csak mint „eladó“) és a vevő között, amely szerződés tárgya áru vásárlása és eladása az eladó elektronikus áruházának internetes honlapján.

 

Amennyiben az eladó és a vevő közötti írásos megállapodás nem határozza meg másképp, az eladó és a vevő közötti minden kapcsolatra, viszonyra, jelen általános szerződési feltételek alkalmazandók.

 

Ön, ÁSZF elfogadásával, és a “Rendelés feladása” gombra való kattintással  elismeri, hogy  fizetési kötelezettséggel járó megrendelést küld el.

 

Felek a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (Róma I.) 6 cikk (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdése alapján az eladó és vevő közötti fogyasztói szerződésre abban az esetben is a Szlovák Köztársaság jogát tekintik alkalmazandónak, ha a fogyasztó szokásos tartózkodási helye Magyarországon van.


Az eladó kapcsolatteremtő adatai:
Postai cím:
Partyspirit sklad, POND centrum, Rybničná 40/F, 831 06 Bratislava, Szlovák Köztársaság

Bankszámlaszám átutalásos fizetéshez:
Banki kapcsolat: FIO banka
IBAN: SK4383300000002400350746
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

Telefonszám:
+421 902 588 880
+36 706 608 411

E-mail:
info@partyspirit.hu

 

A tárhely-szolgáltató kapcsolatteremtő adatai:

Postai cím:

CreativeSites, s.r.o.
Heyrovského 8
84103 Bratislava

Telefonszám:

+421 915 215 555

E-mail:

info@creativesites.sk
Statisztikai számjel: 50 803 816


Felügyelő szerv:
Szlovák Kereskedelmi Felügyelet(SOI)
A SOI Pozsonyi Kerületi Felügyelősége
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Termékek műszaki ellenőrzése és fogyasztóvédelmi szakosztály
tel. č.: 02/ 58 27 21 72, 02/58 27 21 04 
fax č.: 02/ 58 27 21 70
www.soi.sk


1.2.  A vevő, mint fogyasztó a megrendeléskor megadja keresztnevét, vezetéknevét, lakhelyének címét, telefonszámát, e-mail címét. A vevő, mint vállalkozó a megrendeléskor megadja keresztnevét, vezetéknevét, cégnevét, társasága székhelyének címét (a vállalkozás helyét), statisztikai számjelét, adószámát, közösségi adószámát, telefonszámát, e-mail címét azon személynek, aki a vállalkozó nevében cselekszik. A megrendelés során feltüntetett adatok esetleges hibái kijavíthatók (részletesen az Információk szekcióban a „Vásárlás menete” címszó alatt) a megrendelés utolsó lépésében a Rendelés feladása előtt.


1.3. A szerződő felek megegyeztek, hogy a vevő azzal, hogy a megrendelés elküldése előtt bejelöli a feltüntetett mezőt megerősíti és egyetért azzal, hogy ezen általános szerződési feltételek kikötései és rendelkezései vonatkoznak minden adásvételi szerződésre, melyek az eladó által üzemeltetett elektronikus áruház bármely internetes oldalán voltak megkötve, mely szerződés alapján az eladó leszállítja a kérdéses weboldalon prezentált terméket a vevőnek (továbbá csak „adásvételi szerződés”), és az összes eladó és vevő közötti kapcsolatra, kialakultakra különösen az adásvételi szerződés megkötésénél és a termék reklamációjánál.

1.4. Az általános szerződési feltételek elengedhetetlen részei az adásvételi szerződésnek. Amennyiben az eladó és a vevő írásos adásvételi szerződést köt, melyben az általános szerződési feltételektől különböző feltételekben egyeznek meg, az adásvételi szerződés elsőbbséget élvez az általános szerződési feltételekkel szemben.

1.5. Az eladó által működtetett webáruház bármely weboldalán található árujegyzék egy hagyományosan szállított áruk katalógusa és az eladó nem garantálja az összes feltüntetett áru azonnali elérhetőségét. Az áru elérhetősége a vevő kérdése alapján meg lesz erősítve.

 

2. Adásvételi szerződés megkötése

2.1. Az adásvételi szerződés megkötöttnek tekintendő a vevő általi adásvételi szerződés javaslatának eladó általi kötelező elfogadásával, melyet a vevő e-mail formájában küld az eladónak és/vagy az eladó internetes oldalán található, vevő által kitöltött és elküldött űrlap által és/vagy a vevő és eladó közötti telefonos megrendelés formájában (továbbá csak „megrendelés“). Az adásvételi szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződés elektronikus úton iktatásra kerül és bármikor hozzáférhető.

 

2.2. A vevő megrendelésének eladó általi kötelező elfogadását az eladó vevőnek való e-mailbeli visszaigazolása jelenti a megrendelés elfogadásáról, melyet megelőz a vevő általi megrendelés felvétele és a termék hozzáférhetőségének ellenőrzése, valamint a vevő által kérelmezett szállítási idő hitelesítése megjelölve, mint a „rendelés megerősítése“. Automatikusan végrehajtott Értesítés a megrendelés felvételéről az eladó elektronikus rendszere által, amelyet a vevő kap e-mail címére azonnal a rendelés leadását követően nem jelenti a megrendelés kötelező elfogadását; ez az Értesítés tájékoztató jellegű a vevő számára megrendelése felvételéről. Visszaigazolást a megrendelés kötelező elfogadásáról a vevő elektronikus úton kap a lehető leghamarabb, legkésőbb azonban 48 órán belül a megrendelés felvételétől számítva.

Szükség esetén a vevő e-mail címére kerül elküldésre minden további a rendelésével kapcsolatos információ.

2.3. A rendelés kötelező elfogadása adatokat tartalmaz a termék megnevezéséről és leírásáról, amely termék az adásvételi szerződés tárgya, továbbá adatokat a termék áráról és/vagy más szolgáltatásokról, adatot az áru szállítási idejéről, az áru kézbesítési helyének megnevezéséről és adatokat a kézbesítés áráról, feltételeiről, módjáról és a szállítás idejéről a vevővel megegyezett kiszállítási helyre, adatokat az eladóról (üzleti megnevezés, telephely, statisztikai számjel, cégjegyzékszám és hasonló), esetleg más adatokat.

2.4. A vevőnek lehetősége van elektronikus postán vagy telefonon keresztül a megrendelés eladó által való felvételétől számított 24 órán belül kézbesíteni értesítést a megrendelés törléséről. A vevő köteles a megrendelés törléséről szóló értesítésben feltüntetni a nevét, e-mail címét és a megrendelt áru leírását. A megrendelés törlése estén az eladó részéről a vevőnek semmilyen a megrendelés törlésével összefüggő költség felszámítására nem kerül sor. Abban az esetben, ha a vevő a megrendelés törlését megelőző időben kifizette az eladónak a vételárat vagy annak bizonyos részét, az eladó visszatéríti a vevőnek a kifizetett vételárat vagy annak részét a megrendelés törlésétől számított 14 napon belül a vevő bankszámlájára, ha a szerződő felek nem egyeznek meg a vásárlási ár más módjának visszatérítésében.

2.5.  A módosított 222/2004 sz. általános forgalmi adó törvény értelmében 2013. 1.1.-től nem lehetséges a már kiállított adóügyi bizonylat (számla) adatainak változtatása. Az adóügyi bizonylat (számla) adatainak változtatása csak abban az esetben lehetséges, ha az ügyfél az árut még nem vette át és nem fizette ki.

 

3. Az eladó jogai és kötelességei

3.1. Az eladó köteles:

  • az eladó által megerősített megrendelés alapján kézbesíteni az árut a vevőnek a megegyezett mennyiségben, minőségben és időben, valamint becsomagolni vagy elkészíteni az árut fuvarozáshoz szükséges módon a tárgy megőrzéséhez és védelméhez,
  • biztosítani, hogy a leszállított áru megfeleljen az SzK érvényben levő jogszabályainak, 
  • átadni a vevőnek legkésőbb az áruval együtt írásos vagy elektronikus formában minden az áru átvevéséhez és használatához szükséges dokumentumot és további, az érvényben levő jogszabályok által előírt dokumentumokat (használati utasítás hivatalos nyelven, garancialevél, fuvarlevél, számla).

3.2. Az eladónak joga van a leszállított áru vételárának vevő általi rendes és időben történő megtérítésére.

 

3.3. Az eladó jogosult törölni a rendelést, ha a raktárkészlet kiárusított, vagy az áru nem elérhető és nem áll lehetőségében az árut kézbesíteni a vevőnek ezen szerződési feltételek által megszabott időben vagy a web áruházban feltüntetett árban, ha a vevővel nem egyezett meg pótlólagos teljesítésben. A megrendelés törléséről az ügyfél telefonon vagy e-mailben kap értesítést és abban az esetben, ha a vevő kifizette a vételárat, vagy annak részét, a vételár visszatérítésre kerül 14 napon belül a vevő által meghatározott bankszámlára, ha az eladóval nem egyeznek meg másként.

3.4. Az eladónak jogában áll bármikor módosítani az általa üzemeltetett webáruház bármelyik weboldalán feltüntetett áru árát. Az áru árváltozása nem vonatkozik azokra az adásvételi szerződésekre, melyek az árváltoztatás előtt voltak megkötve, függetlenül attól, hogy az áru még nem volt kiszállítva.

3.5. A webáruházban kínált termékekre vonatkozó összes információ hivatalos forrásból származik, a gyártóktól, illetve kiszállítóktól. Téves információk beérkezése esetén az eladónak jogában áll bármikor, és előzetes figyelmeztetés nélkül, ezeket az információkat kijavítani, kiegészíteni vagy másképpen módosítani. Ilyen esetben a vevőnek joga van a szerződéstől elállni.

 

4. A vevő jogai és kötelességei

4.1. A vevő köteles:

  • átvenni a megvásárolt vagy megrendelt árut,
  • kifizetni az eladónak a megegyezés szerinti vételárat a megegyezett esedékességi időn belül beleértve a szállítási költségeket,
  • nem károsítani az eladó jó üzleti nevét,
  • megerősíteni a szállítólevélen az áru átvételét saját aláírással, vagy az általa meghatalmazott személy aláírásával és bélyegzővel, ha rendelkezésre áll.

4.2. A vevőnek joga van az áru kézbesítésére a szerződő felek által a kötelezően elfogadott megrendelésben megegyezett mennyiségben, minőségben, időben és helyre.

 

5. Szállítási és fizetési feltételek

5.1. A termékek forgalmazása az eladó webáruházának internetes oldalain megjelenített minták, katalógusok, típus levelek és áruminták alapján történik.


5.2. Az eladó jogosult felszólítani a vevőt az áru átvételére az adásvételi szerződésben megegyezett határidő letelte előtt a telephelyen való személyes átvétel esetén.

5.3. Az eladó által üzemeltetett webáruház bármely weboldalán feltüntetett termék kiábrázolása csak szemléltető jellegű. A színárnyalatok megjelenítése többek között függhet az alkalmazott képernyő minőségétől, illetve egyéb Ön által használt berendezéstől.


5.4. Az áru kiszállításának helye az a hely, amely fel van tüntetve az eladó által elfogadott megrendelésben, ha a szerződő felek az adásvételi szerződésben nem állapodnak meg másképp.

5.5. Abban az esetben, ha az eladó kiszállítja a vevőnek az árut az adásvételi szerződésben vevő által megadott helyre, a vevő köteles az áru átvételére személyesen, vagy bebiztosítani, hogy az árut átvegye az a személy, akit esetleges távolléte esetére felhatalmazott az adásvételi szerződésben szereplő áru átvételére és az áru kiszállításáról és átvételéről szóló protokoll aláírására. Harmadik személy, aki felhatalmazott az adásvételi szerződésben szereplő áru átvételére köteles az eladónak bemutatni az eredeti adásvételi szerződést, vagy annak másolatát és az áru vételárának megtérítéséről szóló dokumentumot, valamint írásbeli felhatalmazást. Ha szükségessé válik az áru ismételt kiszállítása a vevő adásvételi szerződésben megadott helyen levő távolléte okából, minden költség ezzel összefüggő a vevőt terheli, különösképpen az áru ismételt kiszállítása az adásvételi szerződésben megadott helyre. Az áru átvettnek minősül a vevő által attól a pillanattól, amikor a vevő, vagy az általa meghatározott harmadik személy fizikailag átveszi a megrendelt árut, amit a szállító bejegyez a kiszállításról és átvételről szóló protokollba.

Vevő részéről történő elállásnak minősül, ha a vevő az áru átvételét írásbeli szerződésfelbontás nélkül megtagadja. Abban az esetben, ha a vevő az áru átvételét írásbeli szerződésfelbontás nélkül megtagadja, kötelező elfogadással jogosult az eladó a létrejött kár megtérítésére a tényleges költség értékében, amely a sikertelen kézbesítési kísérlet során jött létre.


5.6. A vevő köteles a szállítmányt ellenőrizni, vagyis az árut, ugyancsak a csomagolását közvetlenül a kézbesítésekor. Ha a vevő úgy találja, hogy az áru vagy a csomagolása mechanikailag sérült, köteles ezt a tényt haladéktalanul közölni a szállítóval és jelenlétében ellenőrizni az áru állapotát. Amennyiben az áru sérült, a vevő köteles azonnali hatállyal feljegyzést készíteni az áru sérülésének mértékéről és jellegéről (kárfeljegyzés), aminek helyességét a szállító igazolja. Az eladónak kézbesített ezen feljegyzés alapján az eladó felkínálhatja a vevőnek az áru károsodásának eltávolítását, kedvezményt az árura és az áru kiküszöbölhetetlen károsodása estén új árut.

5.7. A vevő jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, ha az eladó nem kézbesíti az árut a Szerződési feltételek 5.2. pontjában feltüntetett határidőn belül és az eladó köteles a vevőnek visszatéríteni a vételár már kifizetett részét 14 napon belül az adásvételi szerződéstől való elállás kézbesítésétől, mégpedig banki átutalással a vevő által feltüntetett bankszámlára.


5.8. A vevő minden szállítmányhoz kap számlát e-mail-ben. Abban az esetben, ha garancialevél is szükséges, ez része lesz a csomagolásnak.

5.9. Fizetési módok: készpénzben a telephelyen való átvételkor vagy utánvéttel.

5.10. Szállítási módok: személyes átvétel a telephelyen, futárszolgálat.

 

6. Vételár

6.1. A vevő köteles az eladónak kifizetni az adásvételi szerződésben megegyezett és/vagy az eladó adásvételi szerződés megkötésekor érvényes árlistáján feltüntetett vételárat az áru kézbesítésével járó költségekkel (továbbá csak „vételár“) együtt készpénzben az eladó kijelölt telephelyén, utánvéttel az áru kézbesítésének helyén a postai szolgáltatást nyújtó társaságnak (300 Ft felár), vagy banki átutalással az eladó számlájára, amely a megrendelés kötelező elfogadásában feltüntetett.

6.2. Az eladó fenntartja magának a jogot az árak változtatására jogszabály változások esetén, a gyártók vagy beszállítók árváltoztatása esetén.

6.3. Abban az esetben, ha a vevő a vételárat banki átutalással fizeti az eladónak, a fizetés napjaként az a nap tekintendő, amikor a vételár jóváírásra kerül az eladó számlájára.

6.4. A vevő köteles a megegyezett áru vételárát az eladó részére az adásvételi szerződés szerinti határidőben megfizetni, legkésőbb azonban az áru átvételekor.

6.5. Abban az esetben, ha a vevő kifizeti az eladónak az adásvételi szerződésben megegyezett árat, a vevő jogosult az adásvételi szerződéstől való elállásra és a vételár visszatérítésének követelésére csak a SzK-ban érvényes jogszabályokkal összhangban.


6.6. Minden akció a raktárkészlet kimerüléséig érvényes, ha a konkrét termék mellett nincs másképp feltüntetve.

 

7. Tulajdonjog elnyerése és az árura vonatkozó kárveszély átszállása

7.1. Az áru átvételével a megegyezett helyen átszáll az áru tulajdonjoga a vásárlóra.

7.2. Az árura vonatkozó kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor átveszi az árut az eladótól, vagy ha ezt nem teszi meg időben, akkor abban az időben, amikor az eladó lehetővé teszi számára, hogy rendelkezzen az áruval és a vevő az árut nem veszi át.

 

8. Reklamációs rend (felelősség a hibákért, garancia, reklamáció)

8.1. A reklamáció feltételeit külön dokumentum, a Partyspirit webáruház reklamációs rendje szabályozza, amely közzétett a webáruház weboldalán az „Információk“ részben is.

8.2. Ez a Panaszeljárási rend szabályozza a jogviszonyokat az üzemeltető és megrendelő között a reklamációs ügyintézés folyamán az áru helyességét, minőségét illetően és az üzemeltető által nyújtott szolgáltatások tekintetében.


8.3. Reklamációként értendő ezen panaszeljárási rend céljából a megrendelő által érvényesített jog az üzemeltető felelősségével szemben hibás áru vagy nyújtott szolgáltatást illetően, amellyel helyesbítő tevékenység kerül igényelésre, vagy csere a hibás teljesítés fejében, illetőleg a szerződés tárgyának nem teljesítése okából.

 

8.4. Felelősség az áru hibáiért és garancia

1.      Az eladó felelős a hibákért, melyek az eladott árun előfordulnak a vevő általi átvételkor.

2.      Használt áru esetén nem felelős a használatból adódó vagy kopás általi hibákért. Csökkentett árú termékeknél nem felelős azért a hibáért, melynek okából megegyezett az alacsonyabb ár és ezzel egyidejűleg a vevő előre tájékoztatva volt a hibáról.

3.      Ha nem olyan termékről van szó, amely a vásárló egyéni követelményei alapján készült, méretre készült vagy egy bizonyos fogyasztó számára készült áruról, olyan áruról, amely a szerződés megkötését követő idő és az eladó vevőtől való visszavétele közötti időben össze volt szerelve, szétszedve vagy használva olyan módon, hogy az eladó által visszaállítani eredeti állapotba nem lehetséges vagy használt áruról, akkor az eladó felelős a hibákért, helyek az árun előfordulnak az átvételt követően a jótállási időszakban.

4.      A garancia időtartama 24 hónap. A garanciaidő futamideje az áru átvételével kezdődik. Abban az esetben, ha a reklamált terméket a vevőnek postai küldemény útján vagy futárszolgálattal kézbesítették, a garanciaidő a postai küldemény vagy a termék futártól való kézhezvételtől kezdődik.

5.      A vevő tudomásul veszi, hogy köteles az árut átvizsgálni haladéktalanul a kézhezvételt követően. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződésnek nem felel meg, köteles ezen valóságról az eladót haladéktalanul értesíteni.

6.      A hibákért való felelősség érvényesítésére elegendő az eladó által kiállított vásárlási igazolás, vagyis a számla, melyet a vevő kézhez kap az áru átvételekor.


8.5. A panaszeljárás folyamata
1. Ezen PR értelmében a jogosult személy érvényesítheti a reklamációt személyesen, írásban vagy elektronikus postán keresztül.

2. A reklamációnak egyértelműen tartalmaznia kell:
• ki a panaszos (név, vezetéknév, állandó lakcím),
• a reklamáció tárgyát, illetőleg a megrendelő követelését,
• ki a panasz címzettje,
• a panasz benyújtásának dátumát,
• a megrendelő, vagy a Felhatalmazott személy általi aláírást a felhatalmazással együtt.

 

8.6. A reklamációnál betartandó eljárás menete:

 

1. Töltse ki a reklamációs ügyintézés menetének végén található reklamációs űrlapot.

2. Küldje vissza az árut ajánlva (nem utánvétellel) a kitöltött űrlappal együtt címünkre:

 

Tripton, s.r.o. - Partyspirit sklad
Rybničná 40/F
831 06 Bratislava

Szlovák Köztársaság

 

A reklamáció felvételéről e-mail-ben információt kap. Ezt követően elküldjük Önnek az új árut, illetve visszaküldjük a kifizetett pénzösszeget. Ha a csereáru raktáron van, akkor az árut küldjük azonnal - természetesen postai költséget ismételten nem fizet. A pénzösszeg banki átutalását is igyekszünk mihamarabb intézni, legkésőbb azonban 30 napon belül megtörténik.

3. Ha a panasz e-mailben, faxon vagy írásban kerül benyújtásra Felhatalmazott személy által a megrendelő nevében, a reklamációhoz csatolni szükséges a megrendelő panaszeljárásban való képviseléséről szóló felhatalmazást.

4. Abban az esetben, ha a reklamáció nem tartalmazza a fenti 2. bekezdésben feltüntetett tényeket jogosulatlannak minősül.

5. A panasz rendezésének határideje legfeljebb 30 nap a reklamáció benyújtásának napját követően. Az üzemeltető a panaszrendezésről írásbeli dokumentumot ad ki az ügyfélnek.

6. A reklamáció érvényesítésén értendő a reklamáció benyújtásának napja a megrendelő által. A benyújtás napjának számít:
• postai küldemény esetében – az üzemeltető telephelyére való kézbesítés napja
• személyes benyújtás esetén – dátum a reklamáció másolatán, amellyel az üzemeltető megerősíti a kézbesítést
• kézbesítés elektronikus postán keresztül – az elektronikus levél beérkezésének napja az üzemeltető elektronikus postai címére.

7. Egyéb jogviszonyok az üzemeltető és megrendelő között kifejezetten nem módosítottak ezen Panaszeljárási rend alapján az üzemeltető és megrendelő közötti egyes szerződések megkötésére vonatkozó a Szlovák Köztársaság területén hatályos általános kötelező jogszabályok alapján érvényesülnek a következő sorrendben.

8. Az üzemeltető jogosult ezen Panaszeljárási rend bármikori változtatására vagy kiegészítésére a jogszabályok vagy a vállalkozói környezet változása esetében. Az üzemeltető honlapján való közzététellel meghatározza a Panaszeljárási rend aktuális formáját.

 

Töltse le a reklamációs űrlapot. (doc) A kitöltött űrlapot küldje el az  info@partyspirit.hu címre.

 

9. Személyes adatvédelem

A személyes adatok védelmének részletes meghatározását külön dokumentum szabályozza Adatvédelmi irányelvek elnevezés alatt, amely közzétett az e-shop honlapján az Információk részben.

 

10. Az adásvételi szerződéstől való elállás

 

10.1. Az eladónak jogában áll az adásvételi szerződéstől visszalépni, ha elfogyott a raktárkészlet, az áru nem hozzáférhető, vagy ha az adásvételi szerződésben megegyezett gyártó, importőr, vagy az áru beszállítója megszüntette a gyártást vagy olyan jelentős módosításokat végzett, amelyek lehetetlenné tették az eladó adásvételi szerződésből eredő kötelességeinek teljesítését vagy magasabb hatalom beavatkozása miatt, vagy minden erőfeszítés, amely tőle igazságosan elvárható,  ellenére sem képes az árut a vevőnek jelen szerződési feltételek által előírt határidőn belül vagy a web áruházban feltüntetett áron kézbesíteni. Az eladó köteles erről a tényről a vevőt azonnal tájékoztatni és visszatéríteni a már kifizetett előleget az adásvételi szerződésben megegyezett áru fejében, és ezt 14 napon belül a szerződéstől való elállás közlésétől, banki átutalással a vevő által meghatározott számlára. Az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől abban az esetben is, ha a vevő nem vette át az árut öt munkanapon belül attól a naptól, amikor a vevő köteles volt ezt az árut átvenni.

 

10.2. A vevőnek joga van indoklás nélkül visszalépni a szerződéstől a 102/2014 számú, a fogyasztók védelme távolsági vagy az eladó üzlethelységein kívül megkötött szerződés szerinti árueladás vagy szolgáltatásnyújtás, valamint egyes törvények módosítása és kiegészítése (tovább csak „Árueladási fogyasztóvédelmi törvény”) által szabályozott feltételek mellett, éspedig az áru átvételétől számított 14 napon belül. A vevőnek jogában áll az adott határidőn belül az árut kicsomagolni és kipróbálni hasonló módon, mint ez egy hagyományos üzletben való vásárláskor történik. Kipróbálni azonban nem jelenti használatba venni az árut és ezt követően visszaadni az eladónak. Az áru átvettnek minősül a vevő által attól a pillanattól, amikor a vevő, vagy az általa meghatározott harmadik személy, kivéve a szállítót, átveszi a megrendelt áru minden részét, vagy ha

  • a vevő által egy megrendelésben megrendelt áruk elkülönítve vannak kézbesítve, az áru átvételének pillanata az utolsó rész vagy utolsó darab átvétele, vagy ha
  • több részből, vagy darabból álló áru van kézbesítve, az utolsó rész vagy utolsó darab átvételének pillanata,

 

10.3. A vevő az eladónak elküldött megrendeléssel megerősíti, hogy az eladó rendesen és időben teljesítette az Árueladási fogyasztóvédelmi törvény 3 § 1 bekezdésének rendelkezése szerinti tájékoztatási kötelezettségeit.

 

10.4. A vevő az eladónál gyakorolhatja a szerződéstől való elállási jogát levél formájában, vagy más tartós adathordozóra beírt formában vagy a szerződéstől való elállásra szolgáló űrlapon keresztül elküldve az eladó postai címére Partyspirit sklad, POND centrum, Rybničná 40/F, 831 06 Bratislava, Szlovákia. A szerződéstől való elállásra szolgáló űrlap letölthető itt (ide kattintva megjelenik a szerződéstől való elállásra szolgáló űrlap).

 

10.5. Az adásvételi szerződéstől való elállásnak a szerződéstől való elállásra szolgáló űrlapon keresztül jelen általános szerződési feltételek fent említett pontja értelmében tartalmaznia kell a benne kért adatokat, különösen az áru pontos leírását, a megrendelés dátumát, a vevő/vevők kereszt és vezetéknevét, a vevő/vevők címét, a vevő/vevők aláírását, a módot, amilyen módon az eladó visszatéríti a már megtörtént fizetést, különösen számlaszámot és/vagy postai címet, dátumot. A vevő az adásvételi szerződéstől való elállással köteles az eladónak kézbesíteni vagy átadni az árut haladéktalanul, legkésőbb azonban az adásvételi szerződéstől való elállástól számolt 14 napon belül, mégpedig tartozékaival együtt beleértve a dokumentációt, használati utasítást, a fizetési bizonylatot stb. lehetőség szerint az eredeti csomagolásban elküldve a következő címre Partyspirit sklad, POND centrum, Rybničná 40/F, 831 06 Bratislava. Ha a vevő a szerződéstől való elállással visszaküldi az eladónak az árut tartozékaival, beleértve a dokumentációt, használati utasítást, jótállási jegyet, a fizetési bizonylatot stb. (továbbá csak „áru“) az eladó címére az előző mondat értelmében a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásain keresztül, akkor ezt teheti csakis a „Csomag címre“ nevezetű szolgáltatás által. A vevő által küldött árut „Csomag a postára“ szolgáltatással, vagy utánvétellel küldött küldeményt az eladó nem vesz át. Javasoljuk az árut bebiztosítani. Ez nem érvényes, ha az eladó javasolta, hogy a terméket ő személyesen, vagy általa felhatalmazott személyen keresztül veszi át.

 

10.6. A vevő elállhat a szerződéstől, melynek tárgya az áru leszállítása, a szerződéstől való elállási határidő múlásának kezdete előtt. A szerződéstől való elállás határideje fennmarad, ha a vevő értesítést küld jogának gyakorlásáról a szerződéstől való elállás ügyében azt megelőzően, mielőtt a szerződéstől való elállás határideje lejár.

 

10.7. A szerződéstől való visszalépés után az eladó visszatérít a vevőnek minden fizetett összeget, melyet a vevő bizonyíthatóan kifizetett a szerződéskötéssel összefüggésben, különösen a vételárat beleértve az áru szállítási költségeit a vevő címére. Az eladó viszont nem köteles megtéríteni a vevő utólagos költségeit, ha a vevő a szokványos, az eladó által kínált legolcsóbb szállítási módtól eltérő kiszállítási módot választ. Utólagos költségek alatt az a különbség értendő, amely a vevő által választott szállítási mód költségei és az eladó által kínált legolcsóbb hagyományos szállítási mód költségei között jön létre. A kifizetett összegek visszatérítésére a vevőnek 14 napon belül kerül sor attól a naptól számítva, amikor az eladónak kézbesítetve volt a vevő értesítése az adásvételi szerződéstől való elállásról. A visszatérítésre ugyanolyan módon kerül sor, mint amilyent a vevő alkalmazott az eladó részére történő fizetés során, amennyiben a vevő nem tüntetett fel más visszatérítési módot a szerződéstől való elállásra szolgáló űrlapon, éspedig bármely további illeték számlázása nélkül.

 

10.8. Az eladó nem köteles azt megelőzően a vevőnek visszatéríteni minden fizetséget a jelen általános szerződési feltételek 10.7.pontja értelmében, amíg az áru a vevőtől neki nincs kézbesítve, vagy amíg a vevő nem bizonyítja az áru visszaküldését. A megvásárolt áruért kifizetett összeget az eladó csak akkor téríti vissza a vevőnek, ha a visszaküldött áru kézbesítve lesz a jelen általános szerződési feltételek 10.5. pontjában feltüntetett címre, vagy dokumentum bemutatásával igazolja az áru visszaküldését, attól függően, mi következik be előbb.

 

10.9. Abban az esetben, ha a vevő eláll a szerződéstől jelen általános szerződési feltételek 10.2. pontjának értelmében és kézbesíti az eladónak árut, amely károsult vagy nem teljes vagy az áru értéke csökkentett az áru olyan kezeléséből kifolyólag, amely túllépi a bánásmód keretét, amely az áru tulajdonságának és működőképességének megállapításához szükséges, az eladó jogosult a vevővel szemben kártérítésre az áru javításához és eredeti állapotába való állításához szükséges értékben, illetve jogosult a fogyasztótól követelni az áru értékcsökkenésének visszatérítését.

 

10.10. A szerződéstől való elállás estén a vevő viseli az áru eladónak vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek való visszajuttatásával összefüggő költségeket. Az áru visszajuttatásával összefüggő közvetlen költségeket nem lehetséges megfelelően előre kiszámítani. A rendelkezésre álló információk alapján ezen költségek feltételezhető becslése az áru méretétől, súlyától, a távolságtól, ahonnan az áru visszaküldése történik és a vevő által kiválasztott szállító szolgáltatásainak árától függnek.

 

10.11. Abban az esetben, ha a vevő nem teljesíti a jelen általános szerződési feltételek 10.4. és 10.5. pontjában feltüntetett kötelességeit, a szerződéstől való elállás érvényességét és hatályosságát veszti és az eladó jelen általános szerződési feltételek 10.7. pontjának értelmében nem köteles visszatéríteni minden bizonyítottan kifizetett összeget a vevőnek és egyben jogosult az áru vevőnek való visszaküldésével összefüggő kiadások megtérítésére.

 

10.12. A vevő nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgya olyan áru eladása, amely a fogyasztó egyéni követelményei alapján készült, méretre készült áru vagy egy bizonyos fogyasztó számára készült áru,olyan áru eladása, amely a szerződés megkötését követő idő és az eladó vevőtől való visszavétele közötti időben össze volt szerelve, szétszedve vagy használva olyan módon, hogy az eladó által visszaállítani eredeti állapotba nem lehetséges nagyobb erőfeszítés és megnövekedett kiadások nélkül.

 

11. Alternatív vitarendezés

11.1. A vevőnek – fogyasztónak – jogában áll az eladóhoz fordulni helyesbítés kérelmével (e-mail-ben az info@partyspirit.hu címen), ha nem elégedett a reklamációs ügyintézés menetével, vagy úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait. Ha az eladó a feladástól számított 30 napon belül nem válaszol, vagy a kérelmet elutasítja, akkor a fogyasztónak jogában áll benyújtani alternatív vitarendezési eljárás kezdetére irányuló kérelmet az alternatív vitarendező alanyhoz (továbbá csak AVR alany) a 391/2015 sz. Törvény értelmében a szlovák jogszabályok szerint. AVR alanyként értelmezendők a 391/2015 sz. Törvény 3 §-a értelmében vett szervek és jogosult jogi személyek.  Az eljárás kezdeményezésére irányuló javaslatot a fogyasztó benyújthatja a 391/2015 sz. Törvény 12 §-ában meghatározott módon. Az AVR alany megtalálható a SK Gazdasági Minisztériumának honlapján, vagy a következő címen: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI), székhely: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, postai cím: Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI), Központi felügyelőség (ústredný inšpektorát), Nemzetközi Kapcsolatok és fogyasztói jogviták alternatív vitarendezésének osztálya (Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov), Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27.  A Tripton, s.r.o. vállalja az együttműködést az alternatív vitarendező alannyal.

 

11.2. A fogyasztó az RSO online vitarendezési platformon keresztül is jogosult benyújtani panaszt, amely elérhető online.

 

11.3. Az alternatív vitarendezést csak az a fogyasztó – olyan természetes személy használhatja ki, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítésekor nem vállalkozói tevékenysége tárgya, hivatása vagy foglalkozása keretén belül cselekszik. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és eladó közötti fogyasztói szerződésből adódó vagy a fogyasztói szerződéssel összefüggő vitákat érinti. Az alternatív vitarendezés csak a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik olyan vitákra, melyeknél a jogvita értéke nem haladja meg a 20 Eurót. Az AVR alany a fogyasztónak díjat számíthat fel az alternatív vitarendezés elindításáért, mégpedig maximálisan 5 Euró ÁFA-val együtt értékben.  

 

12. Záró rendelkezések

12.1. Az eladó fenntartja magának a jogot a jelen általános szerződési feltételek módosítására. Az általános szerződési feltételek módosítása írásbeli bejelentésének kötelessége az eladó webáruházának internetes oldalán való elhelyezéssel kerül teljesítésre. Az érvényesen megkötött szerződés azonban a megkötés időpontjában érvényben levő szerződési feltételek által szabályozott.

 

12.2. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés írásos formában van megkötve, bármilyen változtatása írásos formában kell hogy történjen.

 

12.3. Kétségek esetére a szerződő felek megállapodtak, hogy a felhasználás időtartama alatt a jelen szerződési feltételek 5.7. pontja értelmében a vevőnek való kézbesítés idejétől az eladónak való visszaszállítás napjáig, illetve a futárnak visszaszállítás céljából való átadás napjáig terjedő idő értendő.

 

12.4. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a kommunikáció közöttük elsősorban e-mail üzenetek formájában fog történni.

 

12.5. Jelen általános szerződési feltételek által nem szabályozott viszonyokra a Polgári Törvénykönyv, 22/2004 sz.  elektronikus kereskedelemről szóló törvénye és a módosított és kiegészített 128/2002 sz. a belső piac állami ellenőrzéséről a fogyasztóvédelem tárgyáról szóló törvény, és módosított és kiegészített némely törvények a 284/2002 sz. törvény módosított előírásai hangzásának értelmében, a 250/2007 sz. fogyasztóvédelmi törvény és a Szlovák Nemzeti Tanács módosított 372/1990 sz. szabálysértési törvényének későbbi előírásai és a 102/2014 sz. törvény a fogyasztók védelme távolsági vagy az eladó üzlethelységein kívül megkötött szerződés szerinti árueladás vagy szolgáltatásnyújtás, valamint egyes törvények módosításai és kiegészítései vonatkoznak.

 

12.6. Jelen szerződési feltételek a vevő számára hatályba lépnek az elektronikus megrendelés vevő általi elküldésével.

 

12.7. A vevő a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy jelen szerződési feltételeket elolvasta és teljes mértékben egyetért velük.

 

Limbach,  kelt 2018.01.01.


Töltse le a szerződéses feltételeket (PDF)